Atlas van Overijssel

De Atlas van Overijssel is een interactieve kaartviewer die meer dan 600 kaartlagen bevat. Het principe van de Atlas van Overijssel is gebaseerd op een open datamodel, dat voorziet in betrouwbare en actuele kaartinformatie van de provincie Overijssel.

De gebruiker kan elke kaartlaag bekijken en acties op deze kaartlagen uitvoeren. Daarnaast kan men zelf een Atlas samenstellen en bewaren als link. De helppagina, van de Atlas, biedt uitleg over de werking van alle onderdelen en functionaliteit van de Atlas van Overijssel. Per functionaliteit wordt uitleg gegeven in woord en beeld.Atlas van Overijssel

Open de Atlas van Overijssel

Help Atlas van Overijssel

Open de Helppagina

Nieuwe versie Atlas

De Atlas van Overijssel is op 2 april geupdated naar een hogere versie. De bookmark (link) functionaliteit werkt echter nog niet. Dit wordt deze week nog opgelost.

Nieuwe functionaliteit

In de atlas is onderscheidt gemaakt tussen interne en externe dataAlleen wanneer men ingelogd is op het domein van Overijssel kan men interne data bekijken.

Andere kaartviewers
Cultuurhistorische waardenkaart

Open de Cultuurhistorische WaardenkaartPAS - viewer

Open de PAS - viewer